Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 199 zł 0
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 199 zł

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem promocji  "Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 199 zł" jest firma Kuiki, zwana dalej „Organizatorem”.
2.    Czas trwania Promocji obejmuje okres od 18.07. 2023 roku od godziny 12:00 do 31.07.2023 roku do godziny 23:59
3.    Promocja dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.kuiki.eu

§2 WARUNKI PROMOCYJNE
1.    W ramach Promocji klient otrzyma darmową dostawę zamówienia przesyłką kurierską lub paczkomatem.

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1.    Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów dokonujących zakupu w sklepie internetowym www.kuiki.eu.
2.    Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
3.    W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania darmowej dostawy Klient spełnia następujące warunki:
-    dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.kuiki.eu za kwotę minimum 199,01 zł,
- podczas procesu realizacji zamówienia zna kwotę powyżej 199 zł automatycznie uruchomi się rabat 100% na koszty przesyłki
- opłaca zamówienie dowolną formą płatności (z wyłączeniem opcji „za pobraniem”).
4.    Wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika (Klienta) do Promocji.
6.    Darmowa dostawa przysługuje tylko dla przedmiotów z zamówienia, w ramach którego została przyznana.

7.    Promocja dotyczy tylko zamówień z wysyłką na adresy zlokalizowane na terenie Polski.

8. Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 199 zł (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia kosztu wybranej przez klienta formy wysyłki z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił. Towar zwracany jest na koszt klienta.

9. Promocja nie dotyczy formy płatności za pobraniem.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: www.kuiki.eu
2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4.    Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony pisemnie droga elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu Kuiki, tj. www.kuiki.eu.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl