Nasze produkty

Kilka zdań o naszych produktach.

 • Edukacja językowa

  Edukacja językowa - nauka pisania i czytania

  Ruchome alfabety, alfabety żłobione, tacka na piasek z przegródką

  Znajdziesz tutaj pomoce, które tworzą płaszczyznę gotowości szkolnej- stawianie pierwszych kroków w tak ważnej i trudnej dziedzinie jaką jest edukacja językowa. Dają one szansę zachowania jedności procesu czytania i pisania, gdyż są one ze sobą naturalnie powiązane. Mówimy tutaj o procesach poznawczych takich jak: postrzeganie zmysłowe, myślenie oraz mowa.

  Pomoce dydaktyczne, które znajdziesz w tej kategorii wspierają rozwój motoryczny oraz poznawczy dzieci w wieku 3-6 lat. W nauce metodycznej z naszymi alfabetami (m.in. wprowadzenie nowej litery) wpływamy m.in. na takie cechy rozwojowe jak:

  • doskonalenie się ruchów narzędziowych
  • dynamiczny rozwój funkcjonalny układu nerwowego (koordynacja oko-ręka)
  • wrażenia i spostrzeżenia (koordynacja czynności perceptywnych, ,,uprzedmiotowienie’’ abstrakcyjnych kształtów jakimi na początku są litery, zdolność do wykonywania czynności celowych)
  • uwaga, wyobraźnia, pamięć (zaczątki uwagi dowolnej, pamięć logiczno-słowna)
  • mowa (usprawnienie mowy wiązanej i potocznej)
  • myślenie (konkretno-wyobrażeniowe)

 • Edukacja matematyczna

  Edukacja matematyczna - nauka liczenia

  Tabliczki matematyczne, czerwone żetony, belki numeryczne

  Bardzo ważna w rozwoju edukacyjnym dziecka jest aktywność twórcza- dzieci często podejmują się jej dla własnej przyjemności i spontanicznemu zaspokojeniu ciekawości poznawczej.

  W literaturze naukowej nie ma jasnych wskazówek dot. czasu w którym można zacząć edukację matematyczną z dziećmi. Z naszych obserwacji wynika, że dzieci już w wieku przedszkolnym są zainteresowane wiedzą dotycząca stosunków przestrzennych, ilościowych czy klasyfikacji przedmiotów. Chcąc kształtować podstawy do dalszej nauki matematyki wykorzystujemy pomoce edukacyjne ukierunkowane na:

  • rozwój intelektualny kompetencji do uczenia się matematyki (wykorzystanie tabliczek matematycznych)
  • kształtowanie intuicji, mierzenia i miary (poprzez zabawę z belkami numerycznymi)
  • doskonalenie analitycznego spostrzegania oraz rozwijania sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności matematyczne
 • Sensoryka

  Sensoryka

  Czerwone belki, alfabet żłobiony, tacka na piasek z przegródką

  Dwa słowa o tym czym jest integracja sensoryczna i dlaczego jest tak ważna w rozwoju poznawczym naszych dzieci:

  Integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Oznacza to, że mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (słuch, wzrok, dotyk, węch, równowaga, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami.

  Nasze zabawki sensoryczne pomagają niwelować zaburzenia związane z rozwojem integracji sensorycznej oraz pomagają w usprawnieniu i kształtowaniu tych procesów poznawczych. Intensywnie wpływają na wszystkie zmysły dziecka, są bodźcami aktywującymi odpowiednie obszary mózgu odpowiadające m.in. za:

  • układ dotykowy
  • układ przedsionkowy (odpowiedzialny np. za koordynację, napięcie mięśniowe)
  • układ prioproceptywny (tutaj czucie głębokie)

 • Akcesoria

  Akcesoria

  Akcesoria

  Stojak na belki czerwone i numeryczne, pudełko na karty trójdzielne

  W tej kategorii znajdziecie akcesoria uzupełniające podstawowe zestawy pomocy i zabawek dydaktycznych.